Referater


Bestyrelsesmøder

Uddannelsesudvalgsmøder

Referater

Tidligere års referater opbevares i bestyrelsens arkiver

Generalforsamlinger

Referater fra foregående år

2018

2017

2016

2015

2014

Tidligere års referater opbevares i bestyrelsens arkiver

Tidligere års referater opbevares i bestyrelsens arkiver

Formandens beretning

Formandens beretning fra 2019 kan iøvrigt

læses i referatet fra årets generalforsamling

Beretninger fra foregående år

2018

2017

2016

2015

 

Dansk Karkirurgisk Selskab, email: info@karkirurgi.dk - All rights reserved