GENERALFORSAMLING

DANSK KARKIRURGISK SELSKAB


• VIRTUEL • GENERALFORSAMLING •Onsdag d. 27. januar 2021 kl. 15.00

DAGSORDEN

 

 1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Kim Houlind, Kolding
 2. Formandens beretning m.m. (Jonas Eiberg, RH)
 3. Uddannelse (Nikolaj Grøndal, AUH)
 4. Internationale relationer
  1. UEMS (Nikolaj Eldrup, RH)
  2. ESVS (Nikolaj Eldrup, RH)
  3. ESVT (Cecilie Markvad Møller, AUH)
 5. Øvrige meddelelser fra udvalg og tilforordnede
  1. Karbase, herunder Karbases 2019 anbefaling vedr. mere ensartet EVAR-beh. nationalt (Christian Nikolaj Petersen, AAU)
  2. Inspektorordning (Franz von Jessen, Viborg)
  3. Screening for AAA (Kim Houlind, Kolding)
 6. Regnskab (Hadi Riazi, RH)
 7. Orientering om årsmøde 2021 i Kolding (Kim Houlind, Kolding)
 8. Valg til bestyrelsen
  1. Kasserer Hadi Riazi, genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Annette Høgh, Viborg
  2. Valg af Annette Høgh til kassererposten udløser valg af menigt medlem. Bestyrelsen foreslår Morten Bramsen, AAU
  3. YL-repræsentant: Cecilie Markvard Møller, genopstiller ikke jf. vedtægter. Bestyrelsen forslår Martin Lawaetz, Roskilde/RH
  4. Næstformand: Bestyrelsen foreslår Jacob Budtz-Lilly, AUH. Herudover opstiller Jes Lindholt, OUH

   9.  Evt.

    • PROFIL AF OPSTILLEDE KANDIDATER • VALG TIL DKKS BESTYRELSE • JANUAR 2021 •

    Kandidat til:  Menigt medlem

    Arbejdssted: Aalborg Universitetshospital


    Jeg tager gerne ansvar og sætter pris på grundighed, ordentlighed og færdiggørelse af opgaven. Jeg synes, det kunne være spændende at have fokus på det karkirurgiske speciales forudsætninger for rekruttering af nye kollegaer og samtidig fastholdelse af vores nuværende kollegaer. Jeg vil bidrage til vedvarende fokus på den strategiske placering af det karkirurgiske speciale i forhold til vores nuværende og fremtidige arbejdsopgaver.

    Morten Bollerslev Bramsen, Afdelingslæge

    Kandidat til:  Næstformand

    Arbejdssted: Aarhus Universitetshospital


    Jeg er motiveret af at kombinere tekniske færdigheder og videnskabelig viden - og jeg er villig til at rejse efter det. Jeg har skabt mig et stort internationalt netværk, noget som jeg også håber kan komme DKKS og medlemmerne til gavn.

    Det er utroligt vigtigt at endovaskulær viden og kompetencer bliver forankret i bestyrelsen. Kun på den måde bliver vi godt rustet til den fremtidige udvikling af vores speciale samt vores relation til tilstødende specialer, regionerne og Sundhedsstyrelsen.

    Jacob Budtz-Lilly, Overlæge, PhD

    Kandidat til:  Yngre læge repræsentant

    Arbejdssted: Rigshospitalet / Sjællands

                       Universitetshospital, Roskilde

    Vi skal uddanne ekstraordinært dygtige karkirurger i Danmark. Vejen dertil er forskellig for alle og jeg vil sikre at uddannelsen kan rumme forskellighederne og skabe individuelle læringsmuligheder, der løfter den enkelte til det højest mulige niveau. I Dansk Karkirurgisk Selskab vil jeg særligt arbejde for at optimere og modernisere uddannelsen af karkirurger i Danmark. Særligt har jeg som nøglebudskab at kvalitet frem for volumen og tid skal være i hovedsædet når kompetencer evalueres.

    Martin Lawaetz, 1. reservelæge

    Kandidat til:  Næstformand

    Arbejdssted: Odense Universitetshospital,  

                       Syddansk Universitet


    ... Vedr. rettidig omhu af fagets interesser, så beror det bl.a. på, at der formodentligt indenfor nærmeste fremtid træffes en beslutning om, at anbefale screening for AAA eller ej. Ved en bestyrelsespost vil jeg have bedst mulighed for at præge følgerne af dette.  


    DKKS mistet samlingskraft sammenlignet med 90erne og 00erne. Det vil jeg gerne forsøge at rette op på, da en faglig stærk organisation er til vores eget bedste, og i sidste ende også vores patienters bedste.

    Jes Lindholt, Professor, dr.med., PhD

    Kandidat til:  Kasserer

    Arbejdssted: Viborg Regionshospital

    Som medlem af DKKS bestyrelse arbejder jeg for Karkirurgiens synlighed i den offentlige debat. DKKS bestyrelse skal understøtte implementering af den nyeste evidens både inden for eget speciale, men også inden for specialer med snitflader til vores patientpopulation. Jeg anser endvidere DKKS rolle i uddannelse og rekruttering til vores fag som særdeles vigtig.


    Anette Høgh, Overlæge, Ass.professor, PhD