Øvrige dokumenter

Kodevejl. for karkirurgiske tilstande

Karbase, seneste årsrapport

The Danish Vascular Registry

Vedrørende screening for abdominale aortaaneurimer

Foråret 2019

Seneste svar fra SST vedr. ansøgning om AAA screening.

For tidligere årsrapporter og publikationer henvises til

http://www.karbase.dk/

Dansk Karkirurgisk Selskab, email: info@karkirurgi.dk - All rights reserved