GENERALFORSAMLING

DANSK KARKIRURGISK SELSKAB


• VIRTUEL • GENERALFORSAMLING •Onsdag d. 27. januar 2021 kl. 15.00Som følge af COVID-19 situationen og de vedvarende restriktioner, har bestyrelsen i år besluttet at indkalde til virtuel generalforsamling. Der vil ikke være mulighed for fysisk deltagelse i generalforsamlingen, og medlemmer der ønsker at afgive stemme til generalforsamlingen skal tilmelde sig via nedestående link senest søndag d. 24. januar.

Ved tilmeldingen skal du angive fulde navn samt e-mail adresse, hvortil du ønsker at modtage stemmelink.

• DAGSORDEN •

 

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning (Jonas Eiberg)

  3. Uddannelse (Nikolaj Grøndal)

  4. Internationale relationer

  1. UEMS (Nikolaj Eldrup)
  2. ESVS (Nikolaj Eldrup)
  3. ESVT (Cecilie Markvad Møller)

  5. Øvrige meddelelser fra udvalg og tilforordnede

  1. Karbase (Christian Nikolaj Petersen)
  2. Inspektorordning (Franz von Jessen)
  3. Screening for AAA (Kim Houlind)

  6. Regnskab (Hadi Riazi)

  7. Valg – følgende bestyrelsesposter er på valg:

  1. Næstformand: Bestyrelsen foreslår Jacob Budtz-Lilly, Skejby. Herudover opstiller Jes Lindholt, OUH
  2. Kasserer Hadi Riazi, genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Annette Høgh, Viborg
  3. Valg af Annette Høgh til kassererposten udløser valg af menigt medlem. Bestyrelsen foreslår Morten Bramsen, Aalborg
  4. YL-repræsentant: Cecilie Markvad Møller, kan ikke genopstille jf. vedtægter. Bestyrelsen forslår Martin Lawaetz, Roskilde/Rigshospitalet

   

  Navne på eventuelle yderligere kandidater som ønsker at opstille til bestyrelsen skal skriftligt være formanden (Jonas Eiberg) i hænde mindst 3 dage før generalforsamlingen.

   

    8. Orientering om DKKS’ rejselegat (Trine Mejnert Jørgensen)

    9. Orientering om årsmøde 2021 i Kolding (Kim Houlind)

   

  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden for Dansk Karkirurgisk Selskab i hænde mindst 3 uger før generalforsamlingen afholdes.

  Oplever du problemer iforb. med tilmeldingen kan du kontakte DKKS sekr. på info@karkirurgi.dk

  Dansk Karkirurgisk Selskab, email: info@karkirurgi.dk - All rights reserved