Kurser

Obligatoriske kurser for hoveduddannelseslæger 2017

Basalt Ultralydskursus for karkirurger

Dato for kursus: 2.-4. februar 2017

Sted: Rigshospitalet

Delkursusleder: Overlæge Jonas Eiberg

Email: eiberg@dadlnet.dk

 

Kursus i dialyseadgange og mesenterial iskæmi

Dato for kursus: 6. marts 2017

Sted: Odense, OUH

Delkursusleder: Lene L. Clausen

Email: Lene.L.Clausen@rsyd.dk

 

Basale endovaskulære teknikker

Dato for kursus: 27. -28. marts 2017

Sted: Cames, Rigshospitalet

Delkursusleder: Overlæge Bo Bech

Email: bo.bech@dadlnet.dk

Kursus i aneurismesygdomme

Dato for kursus: 23. -24. august 2016

Sted: AUH, Skejby

Delkursusleder: Overlæge Sten Vammen

Email: stenvamm@rm.dk

 

Kursus i venesygdomme for karkirurger

Dato for kursus: 5. oktober 2017

Sted: Gentofte Hospital

Delkursusleder: Overlæge Lotte Klitfod

Email: klitfod@dadlnet.dk

Program: se her

 

Kursus i karrelateret mikrobiologi og infektioner

Dato for kursus: 6. november 2017

Sted: OUH

Delkursusleder: Overlæge Lene Langhoff Clausen

Email: Lene.L.Clausen@rsyd.dk

Program: se her

 

Dansk Karkirurgisk Selskab, email: info@karkirurgi.dk - All rights reserved