Forum for HU-læger

 

Forum for hoveduddannelseslæger i karkirurgi (FHUK)

Forum for hoveduddannelseslæger i karkirurgi (FHUK) er et fagligt forum, som varetager karkirurgiske hoveduddannelseslægers interesser. FHUK blev oprettet i december 2011 og der afholdes møder 2 gange årligt i forbindelse med A-kurserne samt generalforsamling i forbindelse med DKKS´s årsmøde.

For yderligere information: Qasam Ghulam, qasam.mohammed.ghulam@regionh.dk.

 

Bestyrelsen består af:

 

Formand: Qasam Ghulam

Næstformand: Chalotte

Viborg-Skejby: Cecilie

Aalborg-Viborg: Morten (EVST)

Skejby-Aalborg: Nathalie (DKKS)

RH-Slagelse: Benjamin

 

Ny YL repræsentant for DKKS fra 2017: Nathalie Grootenboer

 

 

Vedtægter for FHUK

Referat fra generalforsamling d. 28. oktober 2016

Tidligere referater

 

Møde d. 23. oktober 2015 - klik her

 

Dansk Karkirurgisk Selskab, email: info@karkirurgi.dk - All rights reserved