Tillidshverv

 

Internationale relationer

 

ESVS

Lotte Klitfod

Eur J Vasc Endovasc Surg Editorial Board

Jesper Laustsen

Jes Lindholdt

UEMS

Lene Langhoff Clausen/Jesper Laustsen

EVST

Morten Bramsen

Skandinavisk Veneforum

Lotte Klitfod (sekretær)

Association of International Vascular Surgeons

Jesper Laustsen

 

Vascunet

Nikolaj Eldrup

 

Andre tillidshverv

 

Uddannelsesudvalg

Bo Gottschalksen (ledelsesrep. Slagelse)

Claus Seidelin (ledelsesrepræsentant)

Yvonne Sørensen (ledelsesrep. Kolding)

Franz von Jessen (ledelsesrep. Viborg)

Norbert Gehr (ledelsesrep. Aalborg)

Peter Rørdam (ledelsesrep. RH)

Lene Langhoff Clausen (ledelsesrep. OUH)

Mogens Kjærsgaard Jensen (ledelsesrep. Aarhus)

Nikolaj Fibiger Grøndal (specialeudpeget)

Nathalie Grootenboer (specialeudpeget YL)

Jes Sandermann (PKL)

Jonas Eiberg (PKL)

 

Lægevidenskabelige Selskaber

Lotte Klitfod / Jesper Laustsen

Inspektorer

Lene Langhoff Clausen

Lotte Klitfod

Christian Nikolaj Petersen

Hovedkursusleder

Franz von Jessen

Kirurgiske specialers fællesråd

Kim C. Houlind

Franz von Jessen

Nikolaj Grøndal

Karbase

Nikolaj Eldrup

Jonas Eiberg

Louise de la Motte

Dansk Karkirurgisk Selskab, email: info@karkirurgi.dk - All rights reserved