Tillidshverv

 

Internationale relationer

 

ESVS

Lotte Klitfod

Eur J Vasc Endovasc Surg Editorial Board

Jesper Laustsen

Jes Lindholdt

UEMS

Lene Langhoff Clausen Lotte Klitfod

EVST

Martin Lawaetz

Skandinavisk Veneforum

Lotte Klitfod (sekretær)

Association of International Vascular Surgeons

Jesper Laustsen

 

Vascunet

Nikolaj Eldrup

 

Andre tillidshverv

 

Uddannelsesudvalg

Bo Gottschalksen (ledelsesrep. Slagelse)

Claus Seidelin (ledelsesrepræsentant)

Hans Ravn (ledelsesrep. Kolding)

Franz von Jessen (ledelsesrep. Viborg)

Norbert Gehr (ledelsesrep. Aalborg)

Louise de la Motte (ledelsesrep. RH)

Lene Langhoff Clausen (ledelsesrep. OUH)

Mogens Kjærsgaard Jensen (ledelsesrep. Aarhus)

Nikolaj Fibiger Grøndal (specialeudpeget)

Nathalie Grootenboer (specialeudpeget YL)

Jes Sandermann (PKL)

Jonas Eiberg (PKL)

 

Lægevidenskabelige Selskaber

Lotte Klitfod / Anette Høgh

Inspektorer

Lene Langhoff Clausen

Lotte Klitfod

Christian Nikolaj Petersen

Franz von Jessen

Lise Fræhr (juniorinspektor)

Hovedkursusleder

Franz von Jessen

Kirurgiske specialers fællesråd

Lotte Klitfod

Franz von Jessen

Nikolaj Grøndal

Karbase

Nikolaj Eldrup

Lisbet Knudsen-Rathenborg

Louise de la Motte

Christian Nikolaj Petersen

Dansk Karkirurgisk Selskab, email: info@karkirurgi.dk - All rights reserved