Tillidshverv


Internationale relationer

 

ESVS

Nikolaj Eldrup

 

Eur J Vasc Endovasc Surg Editorial Board

Jesper Laustsen / Jes Lindholdt

 

UEMS

Lene Langhoff Clausen / Lotte Klitfod

 

EVST      

Martin Lawaetz

 

Skandinavisk Veneforum

Lotte Klitfod (sekretær)

 

Association of  International Vascular Surgeons

Jesper Laustsen

 

Vascunet

Nikolaj Eldrup

 

Andre tillidshverv

 

Uddannelsesudvalg

Nikolaj Fibiger Grøndal (specialeudpeget formand)

Kim Houlind (specialeudpeget hovedkursusleder)

Jes Sandermann (PKL)

Jonas Eiberg (PKL)

Bo Gottschalksen (ledelsesrep. Slagelse)

Claus Seidelin (ledelsesrep. RH)

Louise de la Motte  (ledelsesrep. RH)

Hans Ravn (ledelsesrep. Kolding)

Judith Nielsen (ledelsesrep. OUH)

Mogens Kjærsgaard Jensen (ledelsesrep. AUH)

Norbert Gehr (ledelsesrep. Aalborg)

Cecilie Markvard Møller (specialeudpeget YL)


 

Lægevidenskabelige Selskaber

Lotte Klitfod / Anette Høgh

 

Inspektorer   

Lotte Klitfod

Christian Nikolaj Petersen

Franz von Jessen

Lise Fræhr (juniorinspektor)

 

Hovedkursusleder

Kim Christian Houlind

 

Kirurgiske specialers fællesråd

Lotte Klitfod

Franz von Jessen

Nikolaj Grøndal

 

Karbase

Nikolaj Eldrup

Lisbet Knudsen-Rathenborg

Louise de la Motte

Christian Nikolaj Petersen

Mads Lomholt

Dansk Karkirurgisk Selskab, email: info@karkirurgi.dk - All rights reserved