Referater


Bestyrelsesmøder

22. August 2019

Generalforsamlinger

Referat fra generalforsamling 2018

Tidligere års referater opbevares i bestyrelsens arkiver

Referater fra foregående år

2017

2016

2015

2014

Uddannelsesudvalgsmøder

4. September 2019

Formandens beretning

Formandens beretning fra 2018 kan iøvrigt

læses i referatet fra årets generalforsamling

Beretninger fra foregående år

2017

2016

2015

 

Referater

Dansk Karkirurgisk Selskab, email: info@karkirurgi.dk - All rights reserved