Dokumenter

Landsdækkende retningslinjer for varicer (rev. okt 2018)

Landsdækkende retningslinjer for carotis (rev. maj 2018)

Karbase, seneste årsrapport

The Danish Vascular Registry

Vedrørende screening for abdominale aortaaneurimer

Foråret 2019


Seneste svar fra SST vedr. ansøgning om AAA screening.

Kodevejl. for karkirurgiske tilstande

Efteråret 2016

MTV enheden Region Midt har publiceret en stærkt fejlbehæftet rapport vedr. screening for aortaneurismer.


Dansk Karkirurgisk Selskab, email: info@karkirurgi.dk - All rights reserved