Bestyrelsen

 

Bestyrelsen for Dansk Karkirurgisk Selskab består af:

Formand: Prof. Overlæge Kim Houlind (pr. 1. 1. 2016)

Kolding Sygehus

Karkirurgisk afdeling

Skovvangen 2, 6000 Kolding

kim.christian.houlind@rsyd.dk

 

Næstformand: Overlæge Lotte Klitfod (pr. 1. 1. 2017)

Gentofte Hospital

Karkirurgisk Klinik

Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup

klitfod@dadlnet.dk

 

Kasserer: Overlæge Hadi Riazi (pr. 1. 1. 2015)

Rigshospitalet

Karkirurgisk klinik

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

riazi@doctor.com

Revisor: Overlæge Allan K. Hansen (pr. 1. 1. 2017)

Aalborg Universitetshospital

Karkirurgisk afdeling V

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

akh@rn.dk

Sekretær: Overlæge Dr. Annette Høgh (pr. 1. 1. 2017)

Viborg Hospital

Karkirurgisk afdeling V

Heibergs Allé 4, 8800 Viborg

Annette.hoegh@viborg.rm.dk

 

Menigt medlem: Overlæge Dr. med. Sten Vammen (pr. 1. 1. 2015)

Skejby Sygehus

Hjerte/lunge/Karkirurgisk afdeling T

Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N

vammen@get2net.dk

Yngre medlem: Dr. Nathalie Grootenboer (pr. 1. 1. 2017)

Aalborg Universitetshospital

Karkirurgisk afdeling V

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

nathaliegrootenboer@gmail.com

Dansk Karkirurgisk Selskab, email: info@karkirurgi.dk - All rights reserved