Bestyrelsen


Bestyrelsen for Dansk Karkirurgisk Selskab består af:

Formand: Overlæge Kim Christian Houlind (konst. pr. 1. 8. 2019)

Kolding Sygehus

Karkirurgisk afdeling

Sygehusvej 24, 6000 Kolding

Kim.Christian.Houlind@rsyd.dk

 

Næstformand: Overlæge Jonas Eiberg (pr. 1. 1. 2019)

Rigshospitalet

Karkirurgisk klinik

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

jonas.eiberg@regionh.dk

 

Kasserer: Overlæge Hadi Riazi (pr. 1. 1. 2015)

Rigshospitalet

Karkirurgisk klinik

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

riazi@doctor.com

 

Sekretær: Overlæge Annette Høgh (pr. 1. 1. 2017)

Viborg Regionshospital

Karkirurgisk afdeling

Heibergs Allé 4, 8800 Viborg

Annette.hoegh@viborg.rm.dk

 

Menigt medlem: Overlæge Martin Rasmussen (pr. 1. 1. 2018)

Slagelse Sygehus

Karkirurgisk afdeling

Ingemannsvej 18, 4200 Slagelse

mrus@regionsjaelland.dk

 

Yngre medlem: 1.res.læge Cecilie Markvard Møller (pr. 1. 1. 2019)

Aarhus Universitetshospital

Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk afdeling

markvard.moeller@gmail.com

 

 

Revisor

 

Overlæge Allan K. Hansen (pr. 1. 1. 2017)

Aalborg Universitetshospital

Karkirurgisk afdeling V

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

akh@rn.dk

Dansk Karkirurgisk Selskab, email: info@karkirurgi.dk - All rights reserved