Bestyrelsen

 

Bestyrelsen for Dansk Karkirurgisk Selskab består af:

Formand: Overlæge Lotte Klitfod (pr. 1. 1. 2018)

Gentofte Hospital

Karkirurgisk Klinik

Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup

klitfod@dadlnet.dk

 

Afgående formand: Prof. Overlæge Kim Houlind (pr. 1. 1. 2018)

Kolding Sygehus

Karkirurgisk afdeling

Skovvangen 2, 6000 Kolding

kim.christian.houlind@rsyd.dk

 

Kasserer: Overlæge Hadi Riazi (pr. 1. 1. 2015)

Rigshospitalet

Karkirurgisk klinik

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

riazi@doctor.com

Sekretær: Overlæge Dr. Annette Høgh (pr. 1. 1. 2017)

Viborg Hospital

Karkirurgisk afdeling V

Heibergs Allé 4, 8800 Viborg

Annette.hoegh@viborg.rm.dk

 

Menigt medlem: Overlæge Martin Rasmussen (pr. 1. 1. 2018)

Slagelse Sygehus

Karkirurgisk afdeling

Ingemannsvej 18, 4200 Slagelse

mrus@regionsjaelland.dk

Yngre medlem: Dr. Nathalie Grootenboer (pr. 1. 1. 2017)

Aalborg Universitetshospital

Karkirurgisk afdeling V

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

nathaliegrootenboer@gmail.com

 

 

Revisor

 

Overlæge Allan K. Hansen (pr. 1. 1. 2017)

Aalborg Universitetshospital

Karkirurgisk afdeling V

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

akh@rn.dk

Dansk Karkirurgisk Selskab, email: info@karkirurgi.dk - All rights reserved