Legat


DKKS har ved bestyrelsesmødet d. 14/6-2019 i Århus besluttet at genindføre

REJSELEGATER til uddannelsessøgende.Puljen er på 30.000 kr, og der uddeles legatportioner à 3000 kr.

Kun I eller H-læger, som er medlemmer af DKKS på ansøgningstidspunktet kan komme i betragtning.


Legater uddeles efter ”først til mølle”-princippet efter nedenstående prioriterede uddelingskriterier:


  1. Studieophold
  2. Videnskabelig præsentation (oral, abstract, poster)
  3. Specifikt kursus eller “hands-on workshop”
  4. Konferencedeltagelse (uden videnskabelig præsentation)Der anvendes ikke ansøgningsskema, men en MOTIVERET ANSØGNING fremsendes til bestyrelsens formand samt sekretær (info@karkirurgi.dk). Ansøgningen behandles på det næstkommende bestyrelsesmøde, hvorefter ansøgeren kontaktes. 

Modtagere af rejselegat skal fremsende en rejsebeskrivelse inkl. 1-3 fotos senest 1 måned efter rejsen med henblik på offentliggørelse på DKKS’ hjemmeside eller i forbindelse med DKKS’ årsmøde.

Dansk Karkirurgisk Selskab, email: info@karkirurgi.dk - All rights reserved